Realizované projekty

Název projektu: „Vzdělávání zaměstnanců Hamerník s.r.o.“

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004305

Doba realizace projektu: 24 měsíců

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Václav Hamerník, MBA
jednatel společnosti

 

 

 

Společnost Hamerník s.r.o. realizovala s podporou EVROPSKÉ UNIE a STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR projekt s názvem:

„Nové výrobní prostory společnosti Hamerník, s.r.o.“

Číslo projektu: 5.3 NM02/821

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace

 

Společnost Hamerník s.r.o. realizovala s podporou EVROPSKÉ UNIE a STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR projekt s názvem:

„Program osobního a profesního rozvoje zaměstnanců společnosti Hamerník s.r.o.“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00535

Obsahem projektu je realizace vzdělávání zaměstnanců firmy, směřující k jejich dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji. Cílem projektu je rozšíření a prohloubení odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti. Díky němu bude zvýšena adaptabilita těchto pracovníků i konkurenceschopnost společnosti. Strategie identifikuje 5 zásadních oblastí, na něž je nutno se soustředit. Těmto oblastem odpovídají příslušné moduly projektu:
1. Osobnostní rozvoj, soft skills
2. Jazykové vzdělávání
3. Odborná školení v oblasti dřevovýroby
4. Manažerské vzdělávání
5. Školení práce s IT

Doba trvání projektu: září 2010 – červen 2012

 
„Dovolte mi poděkovat svému realizačnímu týmu, za kvalitní práci a dále Ministerstvu práce a sociálních věcí za odborné vedení při celé realizaci vzdělávání.“
Václav Hamerník, MBA
jednatel společnosti