Aktuální projekty

Společnost Hamerník s.r.o. realizuje s podporou EVROPSKÉ UNIE a EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST projekt s názvem:

          „Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Hamerník s.r.o.“

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024072

Cílem projektu je podpořit růst a posílit konkurenceschopnost společnosti, a to především díky novým technologiím, které společnosti pomohou zvýšit objem produkce a zajistí systémovou propojenost strojů s řídícím systémem.

Doba realizace 12/2020 – 6/2023
eu_logo_small       mpo-logo

 

 

 

 

Společnost Hamerník s.r.o. realizuje s podporou EVROPSKÉ UNIE a EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST projekt s názvem:

„Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Hamerník s.r.o.“

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014148

Předmětem projektu je zavedení opatření přispívajícího k trvalé úspoře konečné spotřeby energie výrobní společnosti Hamerník s.r.o. a ke snížení produkce emisí CO2 , a to prostřednictvím pořízení nové výrobní technologie, která nahradí stávající energeticky náročné stroje v rámci technologického procesu výroby dřevěných rukojetí.

Doba realizace 04/2018 – 12/2020

Jménem společnosti Hamerník s.r.o. děkuji celému realizačnímu týmu.

Václav Hamerník, MSc, MBA
jednatel společnosti
eu_logo_smallmpo-logo